ThetaHealing®

Günümüz uygarlığı, sahip olduğu bazı değeri yitirmiş gibi algılanıyor ve geleceğe duyulan güvensizlik, örf ve adetlerdeki durağanlık ya da kuşku veren kıpırdanışlar, erkek ve kadınların ortaklaşa sorunları olan ailevi çıkmazları, iş problemleri ve buna bağlı maddi kısıntılar sayabileceğimiz benzeri dertler. 2000’li yıllara güle oynaya girilmediğinin bir kanıtı olsa gerek!

İnsanlar mutsuz ve isyankâr çoğu kez.  Kendilerine değer verilmediği düşünüyorlar ve toplumdan bir yarar bulamadıkları için, özgür olmayı yeğliyorlar. Sosyal, psikolojik ve ekonomik hayatı bilgilendirici ve yönlendirici, çözümler üretenlerin varlıklardan da yoksun değil toplum!  Düşünce ve eylem arasındaki uçurum gittikçe derinleşmekte…

Özgürlük ve Özgürleşme kavramının önündeki gerçek engel biziz. Başkalarını suçlamak ve onların değişmesini beklemek, soluk almak güçleştiğinde, yüreğinizi susturmak bizi özgürleştirmeye yetmiyor.

Seventheta bu farkındalığı paylaşmaya geliştirmeye çalışarak, Thetahealing tekniği ile engellerinizi  yeni yollar bakış açınızı değiştirerek kaldırmayı, yüreğinizi ferahlatacak, el ele, gönül ve ruh birliği içinde, tarihte atalarınızla yarattığınız evrensel başarıların devamını sağlamaya destek olmayı hedeflemektedir.

Lütfen eğitimlerinizi THINK’e bağlı eğitmenlerden aldığınızdan emin olunuz.

UYARI: İşbu web sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi ya da merkezimizde yapılan hiçbir çalışma tedavi amacı taşımamak olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.